IRO 50 jaar: Wist je dat…Waddenzee

17-05-2021 IRO news

IRO 50 jaar: Wist je dat…Waddenzee

In het 50-jarig IRO-bestaan keren discussies over dezelfde thema’s steeds terug, zij het vanuit verschillende invalshoeken. De manier waarop door de tijd heen over olie- en gaswinning in de Waddenzee werd gesproken, is daarvan een sprekend voorbeeld. Onderstaand filmpje uit 1963, nog voor de oprichting van IRO, spreekt met trots over ‘een tweede Texas’ onder de Waddenbodem.

In de jaren tachtig werd de toon veel kritischer. De milieubeweging deed van zich spreken met leuzen als: ‘Handen af van het Waddengas’. Recent is gaswinning in de inmiddels tot werelderfgoed verklaarde Waddenzee nog steeds onderwerp van discussie, maar nu met de nadruk op het gevaar van verzakkingen en aardbevingen voor de unieke flora en fauna.

De geschiedenis van IRO biedt een verrassend inkijkje in een halve eeuw maatschappelijke discussie over energie(transitie). Een discussie die de ontwikkeling en koers van de Nederlandse offshore-industrie in sterke mate heeft bepaald.