Nieuw lid in de schijnwerpers: Inmarsat

10-02-2021 Member news

Nieuw lid in de schijnwerpers: Inmarsat

IRO heeft recentelijk Inmarsat als nieuw lid mogen verwelkomen. In een persoonlijk interview met Gerbrand Schalkwijk, Deputy President & COO Inmarsat Maritime, maken wij kennis met Inmarsat.

Waar blinken jullie in uit?
“Wij zijn leverancier in satellietcommunicatie met een focus op mobiliteit, gebruikers die wereldwijd opereren en bewegen. Waarvan onze grootste markt de maritieme markt is, maar wij zijn ook actief in de corporate business, organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, de VN en de luchtvaart. Kortom iedereen die op plekken opereert waar normale telecommunicatie niet werkt, daar leveren wij satellietcommunicatie. Dat doen we al 40 jaar en wat ons zo groot maakt in die markt, is de focus die wij hebben op dat type gebruiker en de betrouwbare diensten die wij leveren. Dat is in de maritieme sector goed zichtbaar, wij zijn bijvoorbeeld de leverancier van safety diensten aan boord van schepen. De betrouwbaarheid die wij bieden maakt ons onderscheidend. Wij investeren continue in nieuwe technologieën en in nieuwe satellieten. Door de toename van het gebruik aan data en de noodzaak van meer communicatie is het van belang om hierin mee te gaan. Recentelijk hebben wij een nieuwe generatie satellieten gelanceerd, onze Global Xpress (GX) satellieten, daarvan hebben wij er nu vijf operationeel en de komende vier a vijf jaar gaan we er nog zeven lanceren om die capaciteit te vergroten. Sinds de lancering van GX hebben we al 10.000 schepen uitgerust met Fleet Xpress, de maritieme internet dienst over GX. Offshore Support giganten als Bourbon, Tidewater en Maersk Supply Service behoren tot de klanten die hun vloten hebben uitgerust met Fleet Xpress.”

Wat trok jullie over de streep om lid te worden?
“Een aantal jaar geleden hebben wij besloten om een toegewijd team op te richten voor de offshore markt vanuit de VS en Noorwegen. Dit is inmiddels uitgebreid naar Nederland en daarmee zijn we actiever geworden met het ontwikkelen van een specifiek portfolio voor deze klanten omdat zij andere wensen hebben. Daarom zijn we meer gaan investeren in het uitbreiden van ons netwerk en daar is IRO een verbindende factor in, maar ook de mogelijkheden tot partnering met andere leden. Zoals bijvoorbeeld in het geval van digitalisering. Dat zijn activiteiten die we met het lidmaatschap willen bevorderen.”

Wat hebben jullie de andere leden te bieden?
“We bekijken per klant wat zij specifiek nodig hebben. Dan moet je denken aan de installatie van satellietcommunicatie equipment aan boord, maar ook de integratie van hun IT- en onboard systemen. Het gaat voornamelijk over het leveren van bandbreedtes en de flexibiliteit hiervan. Daarnaast bieden we ook een dienst die steeds belangrijker wordt en dat is waarbij de crew gebruik kan maken van satellietcommunicatie om met het thuisfront in contact te blijven. Dat kunnen wij dan ook apart leveren zodat zij niet op het bedrijfsnetwerk actief zijn. Specifiek voor de Noordzee is dat we het mobiele netwerk, ook wel LTE genoemd, combineren met satellietcommunicatie. Dat wil zeggen dat wanneer schepen in de buurt komen van een boorplatform waar onze LTE partner antennes heeft, het systeem automatisch overschakelt naar dit netwerk zodat dit uiteindelijk goedkoper is.”

Hoe blijven jullie zichtbaar in deze coronatijd?
“We hebben een switch gemaakt richting webinars en het spreken op seminars. Zelf hebben we meer webinars georganiseerd met onderwerpen zoals digitalisatie, safety en cybersecurity. Daarnaast nog meer social media gebruik, om onze werkzaamheden aan een breed publiek te kunnen laten zien en meer bekendheid op te bouwen. Wij werken ook heel nauw samen met crew welzijnsinstanties, dat doen we wereldwijd. Wat we bijvoorbeeld in het begin van de coronacrisis hebben gedaan, is het wereldwijd aanpassen van de tarieven voor crew communicatie, zodat zij met flinke korting met het thuisfront contact konden hebben en tijdens Kerst waren twee dagen volledig gratis.”