Openstelling subsidieregeling voor mobiliteitssectoren: 17 mei 2021

12-05-2021 IRO news

Openstelling subsidieregeling voor mobiliteitssectoren: 17 mei 2021

Vandaag heeft staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de subsidieregeling voor mobiliteitssectoren.

Nederland Maritiem Land is verheugd te melden dat deze regeling van in totaal 150 miljoen euro 17 mei a.s. wordt opengesteld voor projecten uit de maritieme, luchtvaart en automotive sectoren. Hiermee kan de gehele maritieme sector het ambitieuze R&D-programma van het masterplan voor een emissieloze maritieme sector in praktijk brengen. Doel van dit plan is met de bouw van 30 nieuwe emissieloze schepen en 5 retrofits een aanzet te geven tot versnelling van de energietransitie binnen de maritieme sector. De afgelopen maanden is door betrokken partijen veelvuldig gesproken over inhoud en reikwijdte van de regeling. Het resultaat mag er zijn: de regeling is een uitstekende stimulans voor zowel industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling.

Maritieme organisaties die interesse hebben in het maritieme masterplan, het R&D-programma en de regeling kunnen dat kenbaar maken via: info@maritiemmasterplan.nl