Lidmaatschapsvoorwaarden

Maak deel uit van ons netwerk

Aanmeldformulier

Lidmaatschap

Gewoon lid
Directe leveranciers van producten en diensten aan de olie- en gasindustrie en offshore renewable industrie.

Geassocieerd lid
Geassocieerde leden zijn bedrijven en organisaties die geen directe leveranciers zijn van de olie- en gasindustrie en offshore renewable industrie, maar een indirect belang hebben in de upstream olie- en gassector en offshore renewable industrie.

Begunstiger
Begunstigers zijn kleine bedrijven/zelfstandigen die de vereniging financieel ondersteunen met een minimale bijdrage per jaar.

Aspirant leden
Proeflidmaatschap voor de periode van 1 jaar.

Ruillidmaatschap
Geassocieerde organisaties (internationaal)

  • Om lid te worden van IRO, moet een bedrijf geregistreerd zijn in Nederland
  • Het IRO bestuur beoordeelt uw aanvraag en beslist over de toelating tot het lidmaatschap (Art. 6 van de Statuten)
  • Met betrekking tot AVG kunt u onze Privacy Statement hier lezen
  • Alleen gewone leden hebben het recht om te stemmen op de Algemene Ledenvergadering. Geassocieerde leden, begunstigers, aspirant leden en ruilleden hebben dit recht niet
  • De jaarlijkse contributie is gebaseerd op de jaarlijkse omzet van het bedrijf in de upstream olie- en gasindustrie en offshore renewable industrie
  • Het lidmaatschap kan per e-mail worden beëindigd  met een opzeggingstermijn van drie maanden vóór 1 januari (Art. 7 van de Statuten)

Contributie

Gewoon lid Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/j
Categorie 1 < € 1 € 1400
Categorie 2 € 1-7 € 2800
Categorie 3 > € 7 € 5600
Geassocieerd lid Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/jr
Categorie 1 < € 1 € 1050
Categorie 2 € 1-7 € 2100
Categorie 3 > € 7 € 4200
Overig Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/jr
Begunstiger n.v.t. € 700
Aspirant lid n.v.t. € 700
Ruillidmaatschap n.v.t. € 0
  • Eenmalige administratiekosten: € 250
  • Alle kosten exclusief BTW
  • De contributie kan worden onderworpen aan een jaarlijkse prijsindex

Kernactiviteiten/categorieën

1. Seismic & hydrographic surveys
2. Drilling
3. Design, engineering, research, consultancy
4. Materials and equipment suppliers/manufacturers
5. Fabrication, construction, shipbuilding, repair
6. Civil construction and dredging
7. Inspection, M&R, pipeline, offshore installation
8. Transport, logistics
9. Health, safety, environment and QA/QC
10. Personnel, training & education
11. Trade associations, GO's, NGO's, associated activities
Aanmeldformulier