Lidmaatschapsvoorwaarden

Maak deel uit van ons netwerk

Aanmeldformulier

Lidmaatschap

Gewoon lid
Directe leveranciers van producten en diensten aan de offshore energie industrie.

Geassocieerd lid
Geassocieerde leden zijn bedrijven en organisaties die geen directe leveranciers zijn van de offshore energie industrie, maar een indirect belang hebben in de offshore energie industrie.

Begunstiger
Een begunstiger is een zelfstandige of een eenmanszaak.

Aspirant lid
Proeflidmaatschap voor de periode van 1 jaar, ook voor start-ups.

Ruillidmaatschap
Geassocieerde organisaties (internationaal)

  • Om lid te worden van IRO, moet een bedrijf geregistreerd zijn in Nederland
  • Het IRO bestuur beoordeelt uw aanvraag en beslist over de toelating tot het lidmaatschap (Art. 6 van de Statuten)
  • Met betrekking tot AVG kunt u onze Privacy Statement hier lezen
  • Alleen gewone leden hebben het recht om te stemmen op de Algemene Ledenvergadering. Geassocieerde leden, begunstigers, aspirant leden en ruilleden hebben dit recht niet
  • De jaarlijkse contributie is gebaseerd op de jaarlijkse omzet van het bedrijf in de offshore energie industrie
  • Het lidmaatschap kan per e-mail worden beëindigd  met een opzeggingstermijn van drie maanden vóór 1 januari (Art. 7 van de Statuten)

Contributie

Gewoon lid Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/j
Categorie 1 < € 1 € 1400
Categorie 2 € 1-7 € 2800
Categorie 3 > € 7 € 5600
Geassocieerd lid Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/j
Categorie 1 < € 1 € 1050
Categorie 2 € 1-7 € 2100
Categorie 3 > € 7 € 4200
Overig Omzet in miljoenen euro's per jaar Contributie p/j
Begunstiger n.v.t. € 700
Aspirant lid n.v.t. € 700
Ruillidmaatschap n.v.t. € 0
  • Eenmalige administratiekosten: € 250
  • Alle kosten exclusief BTW
  • De contributie kan worden onderworpen aan een jaarlijkse prijsindex

Kernactiviteiten/categorieën

1. Seismic & hydrographic surveys
2. Drilling
3. Design, engineering, research, consultancy
4. Materials and equipment suppliers/manufacturers
5. Fabrication, construction, shipbuilding, repair
6. Civil construction and dredging
7. Inspection, M&R, pipeline, offshore installation
8. Transport, logistics
9. Health, safety, environment and QA/QC
10. Personnel, training & education
11. Trade associations, GO's, NGO's, associated activities
Aanmeldformulier