Statuten

The Articles of Association are regulations of IRO for governing the rights and duties of the members.

Gezien de huidige ontwikkelingen in verband met de overgang van traditionele energiebronnen naar hernieuwbare energie, heeft het Bestuur van IRO een wijziging in het doel en de naam van de vereniging voorgesteld om de veelzijdigheid van de activiteiten en capaciteiten van de IRO leden beter te weerspiegelen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2016 werd het voorstel aan de leden gepresenteerd. Aangezien het vereiste quorum van gewone leden met stemrecht op dat moment echter niet aanwezig was, werd het besluit uitgesteld tot een latere vergadering op 6 december 2016. Tijdens die vergadering werd de naamswijziging aanvaard, wat betekent dat de nieuwe naam in de Statuten zal zijn: ‘Vereniging Industriële Raad voor de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie, afgekort IRO’.

Voor de dagelijkse gang van zaken, zal IRO de naam ‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie’ of in het Engels ‘The Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry and Offshore Renewable Industry’. Vanaf 2017 heeft deze verandering in naam en doel geresulteerd in een intensivering van inspanningen en activiteiten met betrekking tot offshore wind en andere vormen van mariene, hernieuwbare energiebronnen.

Statuten