IRO 50 jaar: Wist je dat…IRO logo

14-09-2021 IRO Nieuws

IRO 50 jaar: Wist je dat…IRO logo

In 50 jaar tijd is niet alleen de offshore-industrie maar ook IRO sterk veranderd. Een mooie illustratie daarvan biedt de vergelijking van het logo uit 1971 met het huidige logo. Het begon met een sierlijk zeepaardje, dat symboliseerde hoe IRO zich bezighield met alles wat viel onder Oceanologie (waar de letter O in de afkorting IRO voor staat). Dat varieerde van zeemijnbouw tot voedselwinning uit zee, afvallozing en recreatie.

In praktijk hield IRO zich echter vooral bezig met de belangen van toeleveranciers aan de offshore olie- en gasindustrie. In 1991 werd daarom een logo ontworpen dat de breedte van de achterban symboliseerde: robuuste letters waarbij zwart stond voor staal, grijs voor beton en de groene kleur voor land werd door een strook bagger gescheiden van het blauwe water.

Hoe het lieflijke zeepaardje transformeerde tot de stoere letter en hoe IRO zich sinds 1991 ontwikkelde, is te lezen in het boek Wagen en Winnen dat ter gelegenheid van 50 jaar IRO in november zal verschijnen.